Buradasınız :

Anasayfa > Pelet Baca Sistemleri

Pelet Baca Sistemleri

Pelet Nedir?

Sözlüklerde pelet (pelet) için; topak, yumak, tablet, misket gibi karşılıklar yer alıyor.Pelet, tavşan veya kaz yemine benzeyen, küçük, silindirik bir forma sahiptir.
Genellikle 6 – 12 mm çapında, 10 – 30 mm arasında uzunluğu olan bu küçük topaklar,sıkıştırılmış talaş, odun yongaları,ağaç kabuğu, zirai ürünler, ekinlerin sapları, fındık, badem, ceviz kabukları,hatta atık kağıt gibi maddelerden yapılıyor. Bazı pelet yakıtlı uygulamaları biyoyakıt çeşitleri ile genişletilebiliyor. Mısır koçanları, pancar küspesi,ayçiçeği çenekleri, kurumuş zeytin, kiraz çekirdekleri, soyafasulyesi gibi biyolojik ürünler de pelet üretiminde kullanılabiliyor.

Pelet Yakıtlı Sistemlerin Avantajları

1. Odun pelet yakıtlar fosil yakıtlara göre çok daha ucuzdur.
2. Yenilenebilir bir kaynaktır, kendi öz kaynaklarımızdan beslenir.
3. Odun pelet ısıtma sistemleri, ozon dostudur ve Kyoto Protokolüne göre kabul edilebilir CO salınımeşik değerlerinin altındadır. Katı yakıtlı sistemler içinde en temiz yanma sistemi pelet yakma sistemleridir.
4. Odun peletlerinin nakliyesi çok kolaydır, ferdi sistemler için paket halinde satın alınabilir veya merkezi ısıtma sistemleri için, tıpkı mazot tankerleri ile kalorifer yakıtlarının binanın deposuna bir hortum ve pompa sistemi ile nakledildiği gibi, nakledilerek depolanabilir.
5. Odun peletleri dünyanın her yerinde temin edilebilecek rafine bir biyokütledir.
6. Ticari pelet üretimi için ağaç kesilmesi gerekmez. Pelet ormanın atığını değerlendirir. Bu yönü ile, kolayca tutuşabilir orman atıklarının  toplanması sonucu, ormanların yangına karşı da korunmasına katkı sağlar.
7. Yeni teknolojili pelet yakma sistemleri otomatik yakıt beslemelidir; bu, daha düşük işletme giderleri ve konfor demektir.
8. Odun peletlerinin maliyeti kolaylıkla artış göstermez. Zira ithal değildir, dış ekonomi ve döviz dalgalanmalarından etkilenmez.
9. Odun peletleri çok yüksek sıcaklıkta yanar. Bu nedenle katı veya gaz atık ürün oluşumu çok düşüktür. 18 kiloluk bir torba pelletin külü sadece 85 gramdır.
10. Oduna oranla depolanması için çok daha az yer gerektirir.
11. İçerdiği nem oranı % 10’un altındadır. Bu oran odun yakıtlarda en az bir katının üzerindedir. Düşük nem oranı yanma veriminin yüksek olmasının dayanaklarından biridir.
12. Klasik katı yakıtı sistemlerde, bacalarda önemli oranda kreozot (katran ruhu) oluşur. Pelet sistemlerde ise kreozot hemen hemen hiç yoktur. Bu nedenle bir baca olmaksızın da dışarı egzost edilebilir (hermetik kombilerde olduğu gibi).

Bir pelet sobada genel olarak şu komponentler vardır :
• Bir yakıt haznesi
• Bir burgu sistemi
• Üç üfleme fanı (yakma, yayılma ve egzoz için)
• Bir yanma odası (yansıtıcı paneller, yanma bölmesi, kül toplayıcı sistem)
• Bir vakum pompası
• Bir ana kumanda kutusu/panosu

 
WhatsApp Destek